kredyt hipoteczny

KREDYT HIPOTECZNY

oprocentowanie, marże, ranking, porównanie

MARŻA KREDYT HIPOTECZNY

marża kredyt hipoteczny

Co to jest marża kredytu hipotecznego? Marża to zysk banku od udzielonego kredytu hipotecznego i jest ważnym składnikiem wpływającym na wysokość comiesięcznej raty kredytu hipotecznego. Bank udzielający kredyt hipoteczny indywidualnie ustala wysokość marży do każdego kredytu hipotecznego. Nie jest to stała i z góry ustalona wartość. Marżę kredytu hipotecznego można negocjować, a wręcz trzeba ponieważ jest stała w całym okresie spłacania kredytu hipotecznego. Marża zapisana w umowie kredytowej jest stała przez cały okres kredytowania. Wysokość marży jest ustalana w umowie kredytowej i jeżeli umowa nie przewiduje zmian wysokości marży, to bank bez zgody klienta nie może jej zmienić. Wszelkie warunki zmiany marży powinny wynikać z umowy kredytowej i załączników do umowy, ewentualnie aneksów. Ustaloną marże do kredytu hipotecznego można zmienić tylko aneksem do umowy hipotecznej po zgodzie obu stron co do nowej wysokości tego wskaźnika. Marża dla kredytu hipotecznego jest ustalana przez bank na podstawie kilku kryteriów, takich jak: cel i kwota kredytu hipotecznego, wkład własny kredytobiorcy, waluta kredytu, indywidualna sytuacja kredytobiorcy i jego zdolność kredytowa oraz wskaźnik LTV i czy kredytobiorca skorzysta z dodatkowych usług banku.

MARŻA KREDYT HIPOTECZNY

Najważniejszym parametrem kredytu hipotecznego jest marża, która w głównej mierze decyduje o wysokości miesięcznej raty spłacanego kredytu hipotecznego. Im niższa marża – tym niższe oprocentowanie kredytu, a tym samym – niższa jego cena i rata. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z tzw. stopy referencyjnej oraz marży banku. Stopa referencyjna to po prostu koszt pożyczanego pieniądza, czyli cena, którą za jego pozyskanie muszą zapłacić banki żeby móc sfinansować udzielany kredyt hipoteczny. Do stopy referencyjnej banki dodają marżę, czyli swój zysk. Ta część kredytu jest zmienna i w głównej mierze decyduje o cenie kredytu i wysokości raty w poszczególnych bankach.

Banki kalkulują marże różnie. Bank zwykle ustala inne marże dla kredytów przeznaczonych na cel mieszkaniowy, inne dla kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych. Najniższa marża towarzyszy kredytom celowym, związanym z celem mieszkaniowym. Jeżeli chcemy kupić mieszkanie, remontować lub budować dom możemy liczyć na niską marżę. Kredyty przeznaczone na konsolidowanie czyli spłatę zobowiązań kredytowych i pożyczki hipoteczne przeznaczone na dowolny cel mają wyższą marżę. Generalna zasada jest taka: im biedniejszy klient, tym wyższe marże. Aby uzyskać naprawdę niską marżę, należy posiadać niemałe oszczędności, mieć wysokie zarobki i aktywnie korzystać z wielu produktów oferowanych przez banki.

Wysokość wkładu własnego, czyli wskaźnik LTV, to stosunek kwoty kredytu do wartości kredytowanego mieszkania. Jeżeli posiadamy wkład własny możemy liczyć na niższą marżę. Im większy wkład własny tym bank proponuje niższą marże. Wkład własny powoduje, że bank udzielając kredytu hipotecznego teoretycznie przynajmniej ponosi mniejsze ryzyko. Dlatego warto zorientować się, czy większy wkład własny pozwoli na obniżenie marży, a co za tym idzie uzyskanie niższej raty kredytu. Jesteś wiarygodny, dostaniesz tańszy kredyt hipoteczny.

Wysokość marży może być uzależniona od zdolności kredytowej czyli oceny wiarygodności kredytobiorcy. W zależności od tego, do jakiej grupy ryzyka zostanie przez bank zakwalifikowany kredytobiorca, będzie mu przysługiwała wyższa lub niższa stawka marży. Banki mogą zaproponować warunki kredytowe zależne od tego gdzie kredytobiorca pracuje, ile zarabia, jak do tej pory obsługiwał kredyty. Niską marżę mogą uzyskać klienci posiadający stałe dochody z umowy o pracę, którzy spłacali terminowo swoje dotychczasowe kredyty. Jeżeli jednak kredyty spłacane były nieterminowo lub kredytobiorca nie ma stabilnego źródła dochodów bank może zwiększyć marżę kredytu hipotecznego. Może się też zdarzyć, że stawka marży będzie uzależniona od wysokości dochodów kredytobiorcy.

 

 

kredyt hipoteczny porównanie

Kredyt hipoteczny jest jednym z najlepszych sposobów pożyczania pieniędzy na finansowanie zakupu mieszkania lub domu. Jego największą zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie, najniższe ze wszystkich kredytów. Zanim jednak zdecydujesz się na kredyt hipoteczny, przeczytaj najnowszy kredyt hipoteczny porównanie, policz raty na kredyt hipoteczny kalkulator sprawdź marże, oprocentowanie i promocje kredytu hipotecznego. Zastanów się nad rodzina na swoim.